ΤΟΜΕΙΣ

Οι πολλαπλές εφαρμογές των συστημάτων απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύων εξασφαλίζουν την ασφαλή, εύρυθμη και προηγμένη λειτουργία μιας πληθώρας εταιρειών, βιομηχανιών και υποδομών. Η οικονομία του λειτουργικού κόστους και των ενεργειακών πόρων, η ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης επίβλεψης και συμμετοχής, η πρόληψη και η έγκυρη αντιμετώπιση βλαβών, ή άλλων αστάθμητων παραγόντων, είναι μερικά μόνο από τα οφέλη που εξασφαλίζουν οι εφαρμογές αυτού του είδους.

Χωρίς αμφιβολία, το σημαντικότερο όφελος είναι πως φέρνουν μία σύγχρονη επιχείρηση ένα βήμα πιο κοντά στην ανάπτυξη, παρέχοντάς της ένα ενιαίο, καθετοποιημένο και αυτοματοποιημένο σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ

Η TELCOSERV παρέχει στις επιχειρήσεις, τεχνολογίες ευφυούς παρακολούθησης και αυτοματισμού προσφέροντας λύσεις με μεγάλη ευελιξία για σύνθετες εφαρμογές. Ο εξοπλισμός υλικού και λογισμικού TELCOSERV έχει σχεδιαστεί για:

  • Διαχείριση ή ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους παρέχοντας παράλληλα την καλύτερη ποιότητα δικτύου.
  • Παρακολούθηση και διαχείριση απομακρυσμένων, μη επανδρωμένων κτιρίων – τοποθεσιών, για εκείνες τις περιπτώσεις όπου η απόσταση του διαχειριστή από τη βάση δεν επιτρέπει ή δυσχεραίνει την επίλυση προβλημάτων ή συμβάντων έκτακτης ανάγκης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ

Οι λύσεις απομακρυσμένης διαχείρισης TELCOSERV υποστηρίζουν τη διαχείριση και κατανάλωση ενέργειας.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Οι λύσεις της TELCOSERV μπορούν να εξασφαλίσουν το χαμηλό λειτουργικό κόστος, που αποτελεί μία από τις κύριες προκλήσεις για τις βιομηχανίες σήμερα. Η TELCOSERV προσφέρει προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε τομέα. Παρέχουν πολύτιμες και αξιόπιστες πληροφορίες σε όλες τις καθετοποιημένες βιομηχανικές μονάδες καθώς τις εντάσσει σε μία ενιαία πλατφόρμα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Η γκάμα των προϊόντων της TELCOSERV παρέχουν στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας έξυπνες λύσεις που συλλέγοντας ακριβή δεδομένα βάσει χρόνου, τα οποία στη συνέχεια εφαρμόζουν στα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

ΔΙΚΤΥΑ & ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι λύσεις TELCOSERV για τα κέντρα δεδομένων βασίζονται σε ένα κεντρικό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης που ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις του πεδίου: αύξηση της διαθεσιμότητας και μείωση του λειτουργικού κόστους, αλλά κυρίως μείωση στη κατανάλωση ενέργειας.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η TELCOSERV έχει μακρόχρονη εμπειρία στην παροχή έξυπνης αυτοματοποίησης και απομακρυσμένης πρόσβασης και ελέγχου στην ασφάλεια κτιρίων, στη θέρμανση , στο εξαερισμό, στο φωτισμό, στο κλιματισμό, καθώς και σε συστήματα και διαδικασίες πληροφορικής.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η TELCOSERV προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λύσεων για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και τον έλεγχο συστημάτων και προϊόντων μεταφοράς.
Έχει σχεδιαστεί για να αποφέρει έσοδα, ελέγχοντας παρακολουθώντας και κάνοντας διαχείριση των υπαρχόντων συστημάτων.

TELCOSERV NEWSLETTER